Privacy Statement

De Gift Card van het Jaar verkiezing is een initiatief van Prisma Direct B.V. Prisma Direct B.V. is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die aan de organisatie Gift Card van het Jaar verkiezing worden toevertrouwd. Prisma Direct gaat zorgvuldig om met uw gegevens met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens

De borging van uw privacy is voor de organisatie van de Gift Card van het Jaar verkiezing van essentiële waarde.

Prisma Direct zal uw persoons- en/of contactgegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van de verkiezing Gift Card van het Jaar en zal nooit uw persoons- en/of contactgegevens verhuren of verkopen aan derden zonder expliciete voorafgaande toestemming van u.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit privacy statement of over de uitvoering van dit statement, richt u zich dan via e-mail tot info@giftcardvanhetjaar.nl